priprema za temelje

Priprema podloge za temeljnu ploču na lokaciji Jug Bogdana 7 u Novom Sadu

Dobro pripremljena podloga garant je stabilnih i sigurnih temelja. Ravnanje, nabijanje i nivelisanje podloge za temeljnu ploču našeg objekta u potpunosti je sprovedeno.