Aktuelna ponuda

Palmotićeva 7, Petrovaradin

Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 1 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 2 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 3 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 4 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 5 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 6 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 7 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 8 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 9 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 10 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 11 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 12 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 13 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 14 - Osnova.
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 15 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 16 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Stan 17 - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Lokal u suterenu - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Garaže u nizu - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Garaže u suterenu - Osnova
Polis Invest - Palmotićeva 7, Petrovaradin - Parking mesta - Osnova