20200718_110021

Završeno je postavljanje košuljica na lokaciji Jug Bogdana 7 u Novom Sadu

Nakon izvedenih radova na grejnim instalacijama i postavljanja termo izolacije završeni su radovi na košuljici

Cream Gray Simple Spaghetti Food Cooking For Men Masculine Facebook Post – kopija (1)

Završeno je postavljanje spoljne stolarije na lokaciji Jug Bogdana 7 u Novom Sadu

Spoljna stolarija sa ClimaGuard® Solar staklima je montirana na objektu. Završavaju se mašinske i elektro instalacije, tako da uskoro počinjemo sa malterisanjem unutrašnjih zidova.

Cream Gray Simple Spaghetti Food Cooking For Men Masculine Facebook Post – kopija (2)

Završeno je zidanje spoljnih i unutrašnjih pregradnih zidova na lokaciji JugBogdana 7 u Novom Sadu

Završeno je zidanje spoljnih i unutrašnjih pregradnih zidova, počeli smo sa postavljanjem instalacija…

Nenaslovljeni dizajn (1)

Betoniranje ploče trećeg sprata na lokaciji Jug Bogdana 7 u Novom Sadu

Prolećni vremenski uslovi početkom februara su nam dozvolili da završimo danas betoniranje ploče trećeg sprata.