početak kopanja

Kopanje za buduće temelje na lokaciji Jug Bogdana 7 u Novom Sadu

Nakon što smo obezbedili sve susedne objekte pristupili smo kopanju i pripremama za temelje