20191123_132312

Armiranje temeljne ploče na lokaciji Jug Bogdana 7 u Novom Sadu

Radovi na armiranju temeljne ploče su pri kraju, uskoro počinje betoniranje.