20200718_110021

Završeno je postavljanje košuljica na lokaciji Jug Bogdana 7 u Novom Sadu

Nakon izvedenih radova na grejnim instalacijama i postavljanja termo izolacije završeni su radovi na košuljici