Cream Gray Simple Spaghetti Food Cooking For Men Masculine Facebook Post – kopija (1)

Završeno je postavljanje spoljne stolarije na lokaciji Jug Bogdana 7 u Novom Sadu

Spoljna stolarija sa ClimaGuard® Solar staklima je montirana na objektu. Završavaju se mašinske i elektro instalacije, tako da uskoro počinjemo sa malterisanjem unutrašnjih zidova.