Cream Gray Simple Spaghetti Food Cooking For Men Masculine Facebook Post – kopija (2)

Završeno je zidanje spoljnih i unutrašnjih pregradnih zidova na lokaciji JugBogdana 7 u Novom Sadu

Završeno je zidanje spoljnih i unutrašnjih pregradnih zidova, počeli smo sa postavljanjem instalacija…